söndag 30 oktober 2016

Försäljning av dödsbon och hela hem

Värdering, försäljning och tömning.
Vi hjälper dig med ditt dödsbo.
Vi samarbetar med städbolag, flyttfirma,
auktionsverk och mäklare.
Kontakta oss för mer information
Tel 0702095018, 0702501592
 butikdrangstugan@hotmail.com

Inga kommentarer: